1819陶藝示範P1-P2
1819陶藝示範P3-P4
1819陶藝示範P5-P6陶藝示範教學(動物及人)
國畫示範教學
繪畫菊花示範教學
 

水墨畫示範

  1. 公雞
2. 白菜
3. 梅花
4. 葡萄
5. 熊貓
6. 貓
7. 長青圖
8. 鳳蓮畫
9. 小敏畫
10. 人物畫(一)
11. 人物畫(二)

 
 
 

親子樂遊藝術館
講者:香港藝術館西方藝術助理館長-曹韻雯女士

 
     

 

© St. Andrew's Catholic Primary School